Kurumun çalışma alanıyla ilgili ödev, araştırma veya tez yapan okuyucular kütüphaneyi şu koşullar altında kullanabilirler:

Dış okuyucuların, Kütüphanedeki yayınlardan 20 sayfaya kadar olan fotokopi istekleri Kurum tarafından karşılanır, fotokopi isteklerinin fazla olması durumunda okuyucunun kimliği alınarak yayını Kurum dışında fotokopi çektirmesine izin verilir.

Dış okuyucuya, kendi kurum kütüphanesinden "kütüphaneler arası ödünç yayın formu"nu onaylatıp getirmesi durumunda en fazla 3 kitap 15 günlük süre için ödünç verilir.